Kontakt (podľa organizačnej schémy v platnom znení)

Liptovské múzeum v Ružomberku

Námestie Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Slovenská republika

Kontakty na pracoviská Liptovského múzea v Ružomberku
Pracovisko Adresa Telefónne číslo E-mailová adresa
Liptovské múzeum v Ružomberku Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok +421 44 432 24 68
+421 44 430 35 33
+421 907 847 232
sekretariat (@) liptovskemuzeum.sk
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš Ul. 1. Mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 551 47 85
+421 917 883 686
ciernyorol (@) liptovskemuzeum.sk
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok +421 44 522 24 85 program (@) liptovskemuzeum.sk
Múzeum liptovskej dediny Pribylina 032 42 Pribylina +421 44 529 31 63
+421 918 680 297
skanzenpribylina (@) liptovskemuzeum.sk
Kontakty na zamestnancov jednotlivých pracovísk
Ružomberok
Meno a priezvisko Pracovná pozícia Telefónne číslo E-mailová adresa
Mgr. Martin Krupa Riaditeľ +421 44 432 24 68 riaditel (@) liptovskemuzeum.sk
Viktória Čavrnochová Ekonóm, vedúci +421 44 432 24 68 liptmuzrbk (@) vuczilina.sk
Viola Beluská Mzdy a personalistika +421 44 432 24 69 referentlmr (@) vuczilina.sk
Martina Vilčeková Sekretárka, KVČ +421 44 432 24 68 sekretariat (@) liptovskemuzeum.sk
Katarína Šuhaiová Kancelársky a manipulačný zamestnanec +421 44 432 24 68 pokladnalmr (@) vuczilina.sk
Ľubica Drusková Účtovníčka +421 44 432 24 68 uctarenliptmuz (@) vuczilina.sk
PhDr. Karol Dzuriak Kurátor – historik, vedúci +421 44 432 24 68 karol.dzuriak (@) liptovskemuzeum.sk
Mgr. Jana Viktorová Kurátor – historik +421 44 432 24 68 jana.viktorova (@)liptovskemuzeum.sk
Mgr. Simona Sliacka Kurátor – archeológ +421 44 432 24 68 simona.sliacka (@) liptovskemuzeum.sk
Mgr. Viera Kunová Kurátor – historik +421 44 432 24 68 viera.kunova (@) liptovskemuzeum.sk
Mgr. Jana Saganová Knihovník +421 44 432 24 68 kniznica (@) liptovskemuzeum.sk
Mgr. Ľubica Drusková KVČ, prezentačná a expozičná činnosť +421 44 432 24 68 kultura.lmr (@) gmail.com
Mariana Murčeková Dokumentátor a fotoarchív +421 44 432 24 68 mariana.murcekova (@) liptovskemuzeum.sk
Mgr. Beáta Vrlíková Výtvarník, reštaurátor +421 44 432 24 68
Filip Kuniak Digitalizácia, správca PC siete +421 905 931 345 it (@) liptovskemuzeum.sk
Magdaléna Paceková Predaj vstupeniek a suvenírov, sprievodca +421 44 432 24 68
Správca kostol Ludrová, lektor +421 917 120 693
Pavol Lofaj Správca hrad Likava, konzervátor +421 917 120 694
František Štolc Pomocný konzervátor +421 44 432 24 68
Ján Dudáš Údržbár, konzervátor +421 44 432 24 68
Jana Gajdošová Upratovačka +421 44 432 24 68
Liptovský Mikuláš
Meno a priezvisko Pracovná pozícia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ing. Pavol Hriadel Kurátor – prírodné vedy +421 44 551 47 85 ciernyorol (@) liptovskemuzeum.sk
Anna Beťková KVČ, administratívny pracovník +421 44 551 47 85
+421 917 883 686
ciernyorol (@) liptovskemuzeum.sk
Jana Žiaranová KVČ, lektor +421 44 551 47 85
Zdenko Bubniak Správca Havránok, lektor +421 905 790 218 havranok (@) liptovskemuzeum.sk
Liptovský Hrádok
Meno a priezvisko Pracovná pozícia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ing. Nadežda Somorová Projektový manažér +421 44 522 24 85
+421 918 680 212
projekty (@) liptovskemuzeum.sk
Anna Kolkusová Dokumentátor, KVČ, vedúci +421 44 522 24 85
+421 905 432 571
program (@) liptovskemuzeum.sk
Mgr. Zuzana Nemcová Programový, marketingový a PR manažér +421 44 522 24 85 marketing (@) liptovskemuzeum.sk
Mgr. Ľubica Rybárska Etnológ, KVČ +421 44 522 24 85 rybarska@liptovskemuzeum.sk
Kurátor – etnológ +421 44 522 24 85
Bc. Andrea Macková Dokumentátor, kustód, starostlivosť o ZF +421 44 522 24 85 andrea.mackova (@) liptovskemuzeum.sk
Anna Masárová KVČ +421 44 522 24 85 anna.masarova (@) liptovskemuzeum.sk
Anna Tekeľová Lektor, pokladník +421 44 522 24 85 anna.tekelova (@) liptovskemuzeum.sk
Jiří Přibyl Odborný konzervátor, správca, vedúci +421 44 522 24 85
+421 905 943 971
Ján Žiak Uvádzač, zriadenec v KZ +421 44 529 31 63
Anna Krúpová Upratovačka +421 44 522 24 85
Pribylina
Meno a priezvisko Pracovná pozícia Telefónne číslo E-mailová adresa
Zdena Račková Vedúci pokladník, KVČ +421 44 529 31 63
+421 918 680 297
skanzenpribylina (@) liptovskemuzeum.sk
Mgr. Viera Harichová Lektor +421 44 529 31 63
+421 918 680 297
skanzenpribylina (@) liptovskemuzeum.sk
Dušan Vrabec Správca fondu PLŽ +421 44 529 31 63
+421 907 733 111
Ján Mikuš Údržbár MLD, denný strážnik +421 44 529 31 63
Jana Goliášová Chovateľ MLD, denný strážnik +421 44 529 31 63
Anna Balážová Upratovačka MLD +421 44 529 31 63
Andrea Rohrböcková Lektor, predaj suvenírov +421 44 529 31 63
Božena Odrejková Pokladník KVČ +421 44 529 31 63
Lektor, KVČ +421 44 529 31 63