Zmluvy rok 2015

28.7.2015-Z-Jaroslav Koniar, Klokočov-Zmluva o dielo-973-201517.12.2015 -Z-SOAR, spol. s.r.o, Žilina-Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 868-2014-1042-201529.9.2015-Z-Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o., Liptovský Hrádok-Zmluva o dielo-1010-201526.8.2015-Z-DD21 s.r.o., Prešov-Kúpna zmluva-988-201522.9.2015-Z-BB Security s.r.o.,Michalovce-Zmluva o výkone strážnej služby-1007-201511.9.2015-Z-Jaroslav Koniar,Klokočov-Zmluva o dielo-1001-20158.9.2015-Z-Pamiatkový úrad SR, Bartislava-Zmluva o dielo o vykonaní reštaurátorských prác-995-201528.9.2015-Z-Miroslav Kaliský-Kúpna zmluiva - 1-9-20159.9.2015-Z-Liptovská galéria P.M.Bohúňa-Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov-2-20153.9.2015-Z-Žilinský samosprávny kraj-Zmluva o poskytnutí dotácie-D54-201527.5.2015-Z-Vae Victis, Lietavská Lúčka-Dohoda o spolupráci pri suporiadaní podujatia-931-2015;Dodatok č.1 k Dohode o poslupráci - 942-201530.1.2015-Z-Pavol Jaňák, Ružomberok-Zmluva o prenájme nebytových priestorov-193-201525.6.2015-Z-Nadácia MONDI SCP- Darovacia zmluva-D 51-201525.6.2015-Z-Múzeum SNP,Banská Bystrica-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme 04-2012-OP-205-201525.5.2015-Z-Liptov Active,s.r.o.,Ružomberok-Nájomná zmluva-202-201521.5.2015-Z-Mirolasv Ilavský, Na Pastierskych 171,Važec-Zmluva o nájme nebytových priestorov-201-201517.6.2015-Z-Arcade group,s.r.o.,Ružomberok-Zmluva o nájme nebytových priestorov-204-201516.4.2015-Z-Jana Goliášová, Pribylina 485, Nájomná zmluva-200-201516.3.2015-VSM,s.r.o.,Liptovský Mikuláš-Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve-199-201516.1.2015-Z-Pavol Jaňák, Ružomberok-Zmluva o prenájme nebytových priestorov-192-201513.2.2015-Z-Pavol Jaňák, Ružomberok-Zmluva o prenájme nebytových priestorov-196-20159.2.2015-Z-Fast Food Hellas, Liptovský Mikuláš-Nájomná zmluva-195-20159.2.2015-VSM,s.r.o.,Liptovský Mikuláš-Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve-194-20158.1.2015-Z-Pavol Jaňák, Ružomberok-Zmluva o prenájme nebytových priestorov-191-20153.6.2015-VSM,s.r.o.,Liptovský Mikuláš-Nájomná zmluva-203-20153.3.2015-Z-Pavol Jaňák, Ružomberok-Zmluva o prenájme nebytových priestorov-197-20153.3.2015-Z-Občianske združenie Vlkolínec, Ružomberok-Zmluva o prenájme nebytových priestorov-198-20152.7.2015-Z-Active Max,s.r.o, Liptovský Mikuláš-Darovacia zmluva-D 52-20152.7.2015-VSM,s.r.o.,Liptovský Mikuláš-Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve-206-20152.6.2015-Z-Žilinský samosprávny kraj-Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu MK SR - D 49-2015