Zmluvy rok 2016

13.12.2016-Z-Múzeum SNP,Banská Bystrica-Zmluva o dielo-1071-201630.12.2016-Z-Žilinský samosprávny kraj-Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi-D88-201621-11-2016-z-fond-na-podporu-umenia-bratislava-zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-d85-201621-11-2016-z-fond-na-podporu-umenia-bratislava-zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-d87-201621-11-2016-z-fond-na-podporu-umenia-bratislava-zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-d86-201628-9-2016-z-archeovyskumliptovsky-mikulas-zmluva-o-dielo-1162-201626-8-2016-z-prima-slovakia-liptovsky-mikulas-zmluva-o-dielo-1163-201625-10-2016-z-fond-na-podporu-umenia-bratislava-zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-d84-201625-10-2016-z-fond-na-podporu-umenia-bratislava-zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-d83-201625-10-2016-z-fond-na-podporu-umenia-bratislava-zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-d82-201625-10-2016-z-fond-na-podporu-umenia-bratislava-zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-d81-201625-10-2016-z-fond-na-podporu-umenia-bratislava-zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-d80-201625-10-2016-z-fond-na-podporu-umenia-bratislava-zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-d79-201610-11-2016-z-obnovabanska-stiavnica-zmluva-o-dielo-1168-201610-11-2016-z-abeja-liptovsky-mikulas-zmluva-o-dielo-1167-20164-10-2016-z-stavtop-liptovska-osada-zmuva-o-dielo-1164-201620.4.2016-Z-Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš-Zmluva o spolupráci-1071-201614.4.2016-Z-Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici-Zmluva o spolupráci-1067-20164.5.2016-Z-Pamiatkový úrad SR, Bratislava-Zmluva o dielo o vykonaní reštaurátorských prác-1075-201612.4.2016-Z-Ministerstvo kultury SR-Zmluva o poskytnuti dotacie zo statneho rozpoctu prostrednictvom rozpoctu MK SR na rok 2016-D66-201612.4.2016-Z-Ministerstvo kultury SR-Zmluva o poskytnuti dotacie zo statneho rozpoctu prostrednictvom rozpoctu MK SR na rok 2016-D65-201612.4.2016-Z-Ministerstvo kultury SR-Zmluva o poskytnuti dotacie zo statneho rozpoctu prostrednictvom rozpoctu MK SR na rok 2016-D64-2016

13.12.2016-Z-Múzeum SNP,Banská Bystrica-Zmluva o dielo-1071-2016

30.12.2016 Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-zverení-zhodnotenia-majetku-ŽSK-do-správy-správcovi