Upozornenie pre návštevníkov

Liptovské múzeum v Ružomberku sa nepodieľa na podujatí Živý starovek, ktoré organizuje O.Z. Vae Victis. Upozorňujeme návštevnícku verejnosť, že prevádzka archeologického múzea v prírode prebieha v normálnom režime a pre návštevu jeho expozície je potrebné zakúpiť si platnú vstupenku v pokladni múzea. Zároveň žiadame návštevnícku verejnosť, aby s ohľadom na túto skutočnosť rešpektovala teritoriálne vymedzenie prístupových trás a objektov archeologického múzea v prírode. Ďakujeme za porozumenie.

Leave a Comment